@Cadde Zeplin-Uncle James Steady Fingers

Cadde Zeplin Pub&Delicatessen iftiharla sunar;

23 Mart 2016 / Saat: 20.00 / Uncle James Steady Fingers

Uncle James Steady Fingers’ın tedbil-i kıyafet hali olup çeşitli mekanlarda şu kişiler ve gruplarla musiki icra etmektedir: “Grandpa” Nami Akçalı, electricBlue, The Glooms, “Nephew” Burak Ocakçı, Band of Brothers, “Good Ole” Onur Kaya, “Cousin Dick” Soner Bellibaş, Berk Arıhan & The Troubles, Los Locos. Daha az bilgi için: http://www.steadyfingers.com/