@Cadde Zeplin-Cemil Türkoğlu

Cadde Zeplin Pub&Delicatessen iftiharla sunar;

12 Ekim Çarşamba 2016 / Saat: 19.30 / Cemil Türkoğlu

Cemil Türkocağı feat. Özgür Özvarol
Kökü kendinde enteresan bir müzisyen. Kazık ama samimi rifflerle bezeli, sözleri her icralarında farklı gruv ve fonetiklerle yeniden sallanan, naif, yeni sayılabilir bir müzik.
Dost müzisyen Özgür Özvarol ile takılmacalar ;
Bu takılmaları çok yakın bir zamanda bir grup ismi altında daha çok icra etme, bu icraları paylaşma ve produce etme niyetindeler 🙂 Bu ikili çok uzun zamandır beraber çalmakta, birçok şarkı yazdılar, düzenlediler.

Saat 21:30’da Cemil Türkoğlu’nun ardından Seyitson sahnede olacak.